Basti police nabs Jawahar Bagh mastermind Ramvriksha’s right-hand man